Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2016

січень
березень

січень
червень

січень
вересень

січеньгрудень

Економічно активне населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

651,9

647,6

650,2

653,0

працездатного віку

633,8

633,0

636,1

638,4

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

60,9

60,5

60,7

61,0

працездатного віку

70,9

70,8

71,1

71,4

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

569,3

563,0

567,0

570,4

працездатного віку

551,2

548,4

552,9

555,8

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

53,2

52,6

53,0

53,3

працездатного віку

61,6

61,3

61,8

62,2

Безробітне населення
(за методологією МОП):

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 1570 років

82,6

84,6

83,2

82,6

працездатного віку

82,6

84,6

83,2

82,6

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

28,6

21,1

18,1

23,8

в середньому за період,
тис. осіб

31,3

27,9

25,1

23,5

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП):

у % до економічно активного
населення
відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 1570 років

12,7

13,1

12,8

12,6

працездатного віку

13,0

13,4

13,1

12,9

Рівень зареєстрованого безробіття
населення працездатного віку

(в середньому за період)

у % до економічно активного
населення працездатного
віку

4,9

4,4

3,9

3,7

Кількість громадян, які мали
статус безробітного

за період, тис. осіб

42,3

51,4

59,7

75,3

з них працевлаштовано

тис. осіб

5,7

14,3

18,1

21,5

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

3,0

1,7

2,2

1,8

Навантаження зареєстрованих
безробітних на одне вільне робоче
місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

10

13

8

14

Середній розмір допомоги
по безробіттю

в останньому
місяці звітного періоду, грн

1745

1548

1779

2008

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

124,1

124,6

126,9

132,9

Середньооблікова кількість
штатних працівників
1

тис. осіб

309,3

309,2

309,8

310,0

Коефіцієнт обороту робочої сили
по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,7

13,3

20,1

26,1

Коефіцієнт обороту робочої сили
по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,0

13,4

19,9

28,8

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

грн

4066

4243

4442

4621

реальна

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

89,9

102,1

106,2

106,1

__________________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”.

Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 3/04/2017