Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2018

січень–
березень

січень–
червень

січень–
вересень

січень
грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

652,9

651,4

653,4

653,9

працездатного віку

638,0

637,9

638,4

638,6

Рівень економічної
активності населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

62,0

61,8

62,0

62,0

працездатного віку

73,6

73,5

73,6

73,6

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

573,0

575,2

580,9

580,6

працездатного віку

558,1

561,7

565,9

565,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

54,4

54,6

55,1

55,1

працездатного віку

64,3

64,8

65,2

65,2

Безробітне населення
(за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

79,9

76,2

72,5

73,3

працездатного віку

79,9

76,2

72,5

73,3

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно
активного
населення
відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

12,2

11,7

11,1

11,2

працездатного віку

12,5

11,9

11,4

11,5

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

24,7

16,5

14,3

20,3

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку
(на кінець періоду)

у % до
населення працездатного віку

2,8

1,9

1,7

2,3

Кількість вакансій

на кінець звітного
періоду, одиниць

5104

3918

4485

3699

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного
періоду, осіб

5

4

3

5

Середній розмір допомоги
по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду,
грн

2954

2462

2537

3179

у % до відповідного
періоду попереднього року

131,1

129,0

127,8

127,3

Середньооблікова кількість
штатних працівників

тис. осіб

299,5

301,6

301,6

300,6

Коефіцієнт обороту робочої

сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,5

15,0

22,8

29,5

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,6

14,5

23,1

33,2

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

грн

7362

7798

8098

8375

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,7

113,2

115,4

115,9

_______________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”/“Ринок праці”. 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/03/2019