Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2019

січень–
березень

січень–
червень

січень–
вересень

січень
грудень

Робоча сила

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

659,7

660,9

663,4

663,0

у віці 15–70 років

658,0

658,9

661,5

661,4

працездатного віку

641,5

640,7

641,6

641,5

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

55,3

55,4

55,6

55,5

у віці 15–70 років

63,0

63,1

63,4

63,3

працездатного віку

75,1

75,0

75,1

75,1

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

582,0

587,5

593,2

592,8

у віці 15–70 років

580,3

585,5

591,3

591,2

працездатного віку

563,8

567,3

571,4

571,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,8

49,2

49,7

49,7

у віці 15–70 років

55,6

56,1

56,6

56,6

працездатного віку

66,0

66,4

66,9

66,8

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

77,7

73,4

70,2

70,2

у віці 15–70 років

77,7

73,4

70,2

70,2

працездатного віку

77,7

73,4

70,2

70,2

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

11,8

11,1

10,6

10,6

у віці 15–70 років

11,8

11,1

10,6

10,6

працездатного віку

12,1

11,5

10,9

10,9

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

295,9

296,6

295,2

293,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,0

15,5

22,3

28,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,2

16,0

24,3

34,1

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

грн

9040

9438

9676

9846

реальна

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

113,0

111,0

109,7

108,7

_______________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”/“Ринок праці”. 

 

 

Дата останньої модифікації: 31/03/2020