Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2019

січень–
березень

січень
червень

січень
вересень

Робоча сила

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

у віці 15 років і старше

659,7

660,9

663,4

у віці 15–70 років

658,0

658,9

661,5

працездатного віку

641,5

640,7

641,6

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

у віці 15 років і старше

55,3

55,4

55,6

у віці 15–70 років

63,0

63,1

63,4

працездатного віку

75,1

75,0

75,1

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

у віці 15 років і старше

582,0

587,5

593,2

у віці 15–70 років

580,3

585,5

591,3

працездатного віку

563,8

567,3

571,4

Рівень зайнятості населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,8

49,2

49,7

у віці 15–70 років

55,6

56,1

56,6

працездатного віку

66,0

66,4

66,9

Безробітне населення
(за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

 

у віці 15 років і старше

77,7

73,4

70,2

у віці 15–70 років

77,7

73,4

70,2

працездатного віку

77,7

73,4

70,2

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до робочої сили
відповідної вікової групи

 

 

 

у віці 15 років і старше

11,8

11,1

10,6

у віці 15–70 років

11,8

11,1

10,6

працездатного віку

12,1

11,5

10,9

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

21,0

15,2

13,7

Кількість вакансій

на кінець періоду, одиниць

5504

3870

4012

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець
періоду, осіб

4

4

3

Середньооблікова кількість
штатних працівників

тис. осіб

295,9

296,6

295,2

Коефіцієнт обороту робочої
сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,0

15,5

22,3

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,2

16,0

24,3

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

номінальна

грн

9040

9438

9676

реальна

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

113,0

111,0

109,7

__________________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”/“Ринок праці”.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/12/2019