Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2020

січень
березень

Робоча сила

в середньому за період,
тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

663,9

у віці 15–70 років

663,0

працездатного віку

645,0

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

у віці 15 років і старше

56,1

у віці 15–70 років

64,2

працездатного віку

76,6

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

589,2

у віці 15–70 років

588,3

працездатного віку

570,3

Рівень зайнятості населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

у віці 15 років і старше

49,8

у віці 15–70 років

57,0

працездатного віку

67,8

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

74,7

у віці 15–70 років

74,7

працездатного віку

74,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

у віці 15 років і старше

11,3

у віці 15–70 років

11,3

працездатного віку

11,6

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

290,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

7,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,5

Середньомісячна заробітна плата

 

 

номінальна

грн

10233

реальна

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

109,9

___________________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”/“Ринок праці”.

 

 

Дата останньої модифікації: 30/06/2020