Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в області у січні–вересн
і 2019 року1

 

 

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2019

1075645,9

324771,0

750874,9

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2019

1024656,7

170277,7

854379,0

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

132276,2

4128,5

128147,7

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–4453,1

–4322,2

–130,9

Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати,
перекласифікація інвестицій тощо)

7404,7

5957,7

1447,0

з них

 

 

 

курсова різниця2

7838,1

к

к

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.
10.2019

1159884,5

176041,7

983842,8

Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов
язання за
торговими кредитами та інші зобов
язання
перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2019

50989,2

154493,3

–103504,1

на 01.10.2019

–21777,1

127385,5

–149162,6

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.10.2019

1138107,4

303427,2

834680,2

____________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

к  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/12/2019