Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року
1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.07.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

1024657,4

100,0

1134195,3

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

13633,4

1,3

13655,0

1,2

Промисловість

785934,7

76,7

886679,4

78,2

у т.ч. добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

752570,8

73,5

852940,4

75,2

Будівництво

36523,1

3,6

37345,5

3,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

34936,7

3,4

34503,9

3,0

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

462,4

0,0

467,5

0,0

Фінансова та страхова діяльність

711,5

0,1

621,6

0,1

Операції з нерухомим майном

21850,3

2,1

22186,8

2,0

Професійна, наукова та технічна
діяльність

5689,0

0,6

6013,8

0,5

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

124878,6

12,2

132682,4

11,7

Інші види економічної діяльності

37,7

0,0

39,4

0,0

________________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/09/2019