Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–
вересні 2019 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.10.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

1024656,7

100,0

1159884,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

13633,4

1,3

14177,0

1,2

Промисловість

785934,7

76,7

887504,4

76,5

у т.ч. добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

752570,8

73,5

853492,4

73,6

Будівництво

36523,1

3,6

40834,4

3,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

34936,7

3,4

33329,5

2,9

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

462,4

0,0

464,7

0,0

Фінансова та страхова діяльність

711,5

0,1

672,4

0,1

Операції з нерухомим майном

21849,6

2,1

22674,9

2,0

Професійна, наукова та технічна
діяльність

5689,0

0,6

6503,0

0,6

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

124878,6

12,2

153682,6

13,2

Інші види економічної діяльності

37,7

0,0

41,6

0,0

________________

1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/12/2019